NİKEL

2010 yılında kurulan Akdağlar Nikel Madencilik A.Ş., Osmaniye ilinde mevcut tespitlere göre ~5 milyon tonluk bir nikel rezervinin üretim ve ihracat faaliyetine başlamıştır. Şirket, 2011 yılında 3,5 milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir. Yine 2009 yılında nikel üretimine yönelik, merkezi Arnavutluk’ta bulunan “North Star Mining SHPK” adlı bir şirket kurarak, Avrupa’nın en zengin nikel sahası ruhsatını satın almış ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmeye başlamıştır.
 
Ayrıca 2011 Mart ayında Balkanların en büyük nikel üreticisi olan Fe-Ni firmasının tedarikçisi olmuş ve Mayıs ortasına kadar 30.000 ton ihracat gerçekleştirmiştir.Northstar Mining 2009 yılında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulmuştur. 2010 yılında Balkanlara yatırım planlayan Akdağlar, Northstar Mining firmasını bünyesine katmıştır. Firma Arnavutluk’un en büyük Ferro Nikel rezervine ve ülkenin 2. büyük bakır rezervine sahip bulunmaktadır.
 
2010 yılı Aralık ayında ülkenin en büyük 9 km2’lik işletme izni, 20 yıllığına North Star Mining firmasına verilmiştir. Maden Çıkarma ve Proses Teknolojileri Dairesi tarafından Mart 2005 yılında yazılan raporda toplam 40.000 m sondaj yapılmış, 53,5 milyon ton 0.97% Ni, 41.53% Fe, 0.07% Co cevheri olduğu belirtilmiştir. Ruhsat sahasında yaklaşık 31 km üretim – ulaşım geleri ve tünelleri bulunmaktadır.

Bu tünellerin maliyeti 20.000.000 $’ın üstündedir. Dünyada imza geçerliliği bulunan Golder Associates firması tarafından toplam potansiyel rezerv 22 milyon ton olarak raporlanmıştır. Gerek Arnavutluk araştırma kuruluşu, gerek Güney Afrikalı Nikel uzmanları rezervin kuzey koordinatlarına doğru büyüme potansiyeli olabileceğinin altını da çizmişlerdir.
 Rehova Bakır – Çinko için 2011 yılı Nisan ayında 15 km2’lik işletme izni 20 yıllığına North Star Mining firmasına Arnavutluk Enerji Bakanlığı tarafından verilmiştir. 1990 yılına kadar Arnavutluk hükümeti tarafından yaklaşık 50.000 m sondaj yapılmış ve jeolojik rezerv 1.350.000 ton iken, 2008 yılında başka bir özel sektöre verilmiş ve bu kuruluşun yaklaşık 5000 metre civarında yeni tarihli sondaj çalışmasının ardından rezerv 5.000.000 tona çıkmıştır. Ruhsatın 10 yıllık üretim ciro değeri 1 milyar $, kârı ise 250 – 300 milyon $’dır.